De enterprise architctuur toolset is zodanig opgezet dat het geschikt is ook andere IT Documentatie op te nemen. Hiermee ontstaat een omgeving waarin alle documentatie van  alle systemen en applicaties op een plek ondergebracht kan worden. Daarmee kunnen systemen in samenhang worden bekeken en door semantische koppelingen specifieke vragen (Queries) gemaakt worden. Naast inzicht biedt het onder meer belangrijke informatie ten behoeve van vernieuwingsprojecten en tijdens de planning en voorbereiding van wijzigingen.