1. Vertrouw geen Links in E-Mail 

Linkjes kunnen naar een andere locatie verwijzen dan getoond. Op een PC is dit te controleren door in de browser met de muis over de link te bewegen - dan wordt de daadwerkelijke link getoond (bijvoorbeeld links onder in het scherm van de browser). Bij een smartphone is dat helaas niet mogelijk.

De juiste mate van informatiebeveiliging is een belangrijke voorwaarde voor het bewaken van de continuïteit van een organisatie. Een tekort aan beveiliging levert de nodige risico’s op, terwijl een teveel onnodige kosten met zich meebrengt. Wet- en regelgeving vereist bovendien een adequate beveiliging. De belangrijkste voorwaarde voor het waarborgen hiervan is dat er gedurende de hele levenscyclus aandacht aan wordt besteed – vanaf de enterprise-architectuur tot en met de operationele fase en de afbouw bij de beëindiging van een systeem. Kort gezegd: Security by Design is onmisbaar.