In de complexe omgeving van een organisatie is enerzijds de afstemming tussen ICT en de organisatie en anderzijds de onderlinge samenhang van de ICT systemen van essentieel belang om een efficiente en effectieve ICT voorziening te realiseren.   ICT architectuur, met een pragmatische en resultaatgreichte aanpak,  is hiervoor een uitstekend hulpmiddel. Hiet biedt inzicht in de samenhang van ICT; gebruik van ICT voor bedrijfsprocessen en zorgt bij ICT aanpassingen voor blijvende samenhang.

Nieuwe ontwikkelingen op ICT gebied en de dynamiek van de markt vragen om continue ontwikkeling van organisaties en het optimaal benutten van ICT mogelijkheden.  Deze dynamiek vraagt van om een ICT architectuur die continue in ontwikkeling is, flexibel is (agile) en zich mee ontwikkelt met de organisatie.

ICT architectuur is hiermee de spil tussen de organisatie, de ontwikkelaars van ICT diensten, de leveranciers van cloud diensten en ICT beheerders. 

AMJK-ICT biedt:

  • Inrichting van Tools om ICT architectuur vast te leggen en beschikbaar te maken voor alle stakeholders;
  • Ondersteuning bij het vastleggen van de huidige en gewenste architectuur;
  • Coaching van de architecten en organisatie bij het ontwikkelen van een effectief architectuurproces.
 

Zie ook "Waarom architectuur" en Ons aanbod

Voor meer informatie.....