Informatie over enterprise en ICT architectuur. 

Een architectuur is een blauwdruk van de ICT voorzieningen van een organisatie waarin de functionaliteit is afgestemd op de bedrijfsbehoeften en de ICT voorzieningen in onderlinge samenhang zijn vastgelegd. 

Een goede architectuur biedt een organisatie mogelijkheden om sturing te geven aan ICT ontwikkelingen, biedt waarborgen voor een goede afstemming van de ICT op de bedrijfsbehoeften, sluit aan op de mogelijkheden van de organisatie en biedt een instrument om innovatie van organisatie en ICT vorm te geven. 

De ICT Architectuur is een beschrijving van de structuur van de ICT voor een organisatie of organisatie onderdeel. De beschrijving bestaat uit de afzonderlijke systemen, de functionaliteit van deze systemen, hun onderlinge samenhang en de relatie met bedrijfsprocessen en doelstellingen. Deze beschrijving geeft inzicht in de huidige en/of toekomstig gewenste situatie. Omdat organisaties continue veranderen zal er ook continue een noodzaak zijn de architectuur aan te passen.

Elke organisatie beschikt over een ICT architectuur, al dan niet bewust ontwerpen en gemaakt. Om de voordelen van een architectuur ontwerp ook daadwerkelijk te realiseren is het van belang te "werken onder architectuur". 

Werken onder architectuur betekent dat de architectuur richting geeft aan de ontwikkeling van de ICT, is afgestemd op de business, input biedt voor de mogelijkheden die ICT biedt aan de business en continue bijgehouden wordt. Tenslotte staan de ontwikkelingen van een organisatie niet stil en blijft ICT nieuwe mogelijkheden en kansen bieden.

Maar wat houdt werken onder architectuur in en hoe doe je dat?