Digitalisering is een belangrijke ontwikkeling met grote gevolgen voor de bedrijfsvoering. IT bepaald in grote mate het succes van een onderneming, de werkwijzen en diensten. ZIe ook de volgende artikelen voor de mogelijkheden die digitalisering biedt op gebied van:  

Lees verder......

Zie ook het overzicht van alle artikelen op gebied van digitalisering.

 Digitalisering biedt de mogelijkheid, en vraagt ook, om, de klant centraal te stellen. De diensten worden afgestemd op het proces van de klant en vanuit de behoeften en de vraag van de klant gerealiseerd. NIet het eigen bedrijfsproces is leidend maar juist afgestemd op de klantvraag en werkwijze.  

 Om dit te realiseren is het noodzakelijk vanuit de klant te denken, de bedrijfsprocessen hierop aan te passen en natuurlijk de digitale dienstverlening hierop in te richten. Het vereist ook continue bewaken van het gebruik, oplossen van knelpunten en aanbrengen van verbeteringen. 

Embedded systems en IOT (internet of Things) zijn systemen die zijn opgenomen in een systeem of product. Embedded systems komen inmiddels in grote mate voor. Veelal zijn we ons er niet eens van bewust.

Embedded systemen bieden mogelijkheden om onder andere complexe mechanica te vervangen door elektronische sturing; gebruiksgemak te vergroten; gedrag van systemen slimmer te maken en systemen met andere systemen te koppelen – bijvoorbeeld via Internet.

Near Field Communication (NFC) en Radio Frequency Identification (RFID) zijn aan elkaar gerelateerde technologieën. Beide zijn gebaseerd op het uitwisselen van informatie over korte afstand via radiogolven. RFID is gebaseerd op informatie-uitwisseling in één richting. NFC gaat uit van tweerichtingsverkeer.
In beide gevallen zendt de bron (ontvanger) een radiopuls uit die beantwoord wordt door de RFID-tag of NFC-chip. Bij RFID zal dit veelal een identificatie zijn van bijvoorbeeld een product of een persoonsbewijs. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om te scannen bij een kassa, goederen te traceren of toegang te verlenen.

Zoals de naam zegt gaat het om serieuze spellen of ook wel business games. Door in een spel werkelijke situaties na te bootsen kunnen de deelnemers zeer diverse situaties oefenen. Een bekend voorbeeld is de vliegsimulator. Met serious gaming kunnen situaties nagebootst worden die in werkelijkheid moeilijk zijn na te bootsen en is het mogelijk situaties achteraf te bekijken en tijdens het spel te beïnvloeden. Zeker met gebruik van Augmented en Virtual Reality komt serious gaming steeds dichter bij de realiteit.

ERP - Enterprise Resource Planning is een veelomvattend begrip dat zijn oorsprong vindt in productiebedrijven maar nu breed wordt toegepast. ERP omvat de automatisering van de primaire processen voor inkoop, productie en levering van producten en diensten alsmede de administratieve processen die hierop betrekking hebben, waaronder crediteuren en debiteuren, voorraadbeheer en planning van middelen en medewerkers.

Een van de grote en belangrijke trends is mobiliteit. Het gebruik van mobiele apparatuur en Internet maakt het mogelijk vrijwel altijd en overal toegang te krijgen tot bedrijfsgegevens en functies zoals e-mail.

Content based marketing is gericht op het verstrekken van inhoudelijke informatie aan bestaande en potentiele klanten. In plaats van traditionele reclame campagnes, glossy folders en advertentiecampagnes wordt inhoudelijke informatie beschikbaar gesteld. Niet elk product of dienst leent zich even goed voor content based marketing, maar daar waar het kan is de gedachte dat de doelgroep inhoudelijke informatie meer weet te waarderen en meer interesse krijgt voor het product of dienst.

Systemen ter ondersteuning van samenwerking (collaboration) bieden functies voor  onder meer gedeelde werkruimtes;documentbeheer; wiki; blog; forum; gezamenlijke agenda’s en pagina’s voor persoonlijke informatie zoals functie, kennis, interesse en expertises.

Content Management


Contentmanagement is gericht op het beheer van content, veelal webcontent, maar het kan ook content zijn die via meerdere kanalen gepubliceerd wordt, zoals via het web, e-mail en drukwerk.
Oorspronkelijk bestonden websites uit HTML-bestanden die via een eenvoudige tekstverwerker gemaakt en bijgehouden werden. Voor een kleine website is dat nog steeds toepasbaar. Voor het beheer van grotere websites is dit niet meer geschikt. Contentmanagementsystemen bieden hiervoor de oplossing.

Mobiele technologie, Wat is het?

Mobiel behoeft weinig introductie. Bijna iedereen gebruikt het en veel mensen zijn bekend met termen als WiFi, 2G, 3G en LTE. Smartphones en tablets zijn breed geaccepteerd en bekend.
Met de opkomst van zogenaamde wearables wordt de functionaliteit verder uitgebreid.

Unified communications is een samenvoeging van spraak, video, instant messaging (chat), voicemail en e-mail. Het is een geïntegreerd communicatiesysteem dat de verschillende typen communicatiemogelijkheden verenigt en op verschillende apparaten beschikbaar is.

De cloud en uw bedrijf

Zie ook het artikel over de cloud.

Een organisatie kan op vele manieren gebruik maken van de cloud. In alle gevallen is het van belang om zorg te dragen voor een goede inpassing van de cloud in de totale ICT voorziening.

Wat zijn de mogelijkheden en aandachtspunten?

Het gebruik van locatie informatie biedt volop mogelijkheden diensten te ontwikkelen gerelateerd aan de locatie van mensen, , vooral nu iedereen een gps-functie in de mobiele telefoon heeft,. Er zijn internet gerelateerde toepassingen zoals ‘find my friends’, informatie over de omgeving, navigatie, reclamezuilen die informatie tonen gericht op de voorbijganger(s), pushinformatie over aanbiedingen in de buurt.

Het is wat de naam zegt, het printen van een driedimensionaal object. Er zijn al zelfbouw- en commerciële printers van onder € 1000,-. Hiermee kunnen kleine objecten, opgebouwd uit één materiaalsoort, geprint worden. En natuurlijk zijn er websites op internet waar je ontwerpen kunt downloaden en eigen ontwerpen kunt plaatsen en laten printen. Ontwikkelingen op gebied van 3D printing zijn er volop, zoals printen van objecten bestaande uit meerdere materialen; het printen van frames van ijzer; grote industriële printers en zelfs printers om betonnen huizen te bouwen.

De cloud is niet zozeer een technologie maar meer een concept, wat niet voor iedereen hetzelfde betekent. Algemeen hebben alle visies op de cloud dat het rekencapaciteit en applicaties biedt die via Internet toegankelijk zijn. Verder heeft een cloud de eigenschap dat het uitbreidbaar is en vrijwel onbeperkt capaciteit kan bieden.

Big Data heeft betrekking op omvangrijke hoeveelheden data die door diverse bronnen gegenereerd kan zijn. Op deze data kunnen vervolgens analyses uitgevoerd worden die waardevollen data kunnen opleveren voor de bedrijfsvoering of mogelijk nieuwe diensten of geheel nieuwe businessmodellen kunnen opleveren. 

 Wie is er niet met social media bekend? Vooral Facebook, LinkedIn, Twitter en in mindere mate Google+ zijn bekende social media. Het zakelijk gebruik omvat enerzijds het opbouwen en onderhouden van zakelijke netwerken en anderzijds het onderhouden van klantcontacten. Het effectief inzetten van social media vraagt om een duidelijke strategie in lijn met de bedrijfsdoelstellingen, aandacht voor het onderhouden van de informatie en interactie met de doelgroep.

In een periode van vijf jaar is (mede door de Apple iPhone en sneldaarna de Android-toestellen) een smartphone van een apparaat voor nerds en managers geworden tot een systeem dat volledig ingeburgerd is. Trends die van toepassing zijn op mobiele apparatuur: